Stećci u Raškoj Gori

STEĆCI U RAŠKOJ GORI

Domazeti

Na lokalitetu Vlake, unutar pravoslavnog groblja nalazi se srednjovjekovna nekropola sa 76 nadgrobnih spomenika. Oni imaju oblik kamenih ploča i sanduka, iako je teže razlikovati njihove oblike zbog toga što su zarasli u šumu, te većim dijelom utonuli u zemlju. Dio njih je oštećen, a nešto manje ih je napuklo. Navedena nekropola je raspoređena u dvije skupine, od kojih su jedni u vrtači a drugi na kosi. Navedena lokacija nalazi se na n/v od 550 metara. Na udaljenosti oko 70 metara sjeveroistočno od ove nekropole na manjoj kamenoj gomili nalaze se dva srednjovjekovna nadgrobna spomenika u obliku kamenih ploča. Na udaljenosti od 500 metara južno od filijalne crkve sv. Nikole Tavelića, također na području Donje Čulice u Domazetima, pored puta Domazeti-Mostar na lokalitetu Čalin dolac nalazi se 6 srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Navedena lokacija nalazi se na n/v od 542 m. Pored ulaza u groblje Gornja Čulica i dvorišta filijalne crkve postavljen je veći stećak u obliku križa. Ovaj srednjovjekovni nadgrobni spomenik predstavlja “križ u križu”, s reljefnim oblikom čovjeka raširenih ruku iznad kojega se nalazi polumjesec. Tijekom 90 – tih prošlog stoljeća, stećak je prenesen bagerom od strane HVO – a, te je utvrđen betonom. Navedena lokacija nalazi se na n/v od 555 m. Prvobitno se nalazio u zaseoku Platidol u Domazetima. Prema predaji ovaj stećak je bio biskupova pomoćnika koji je ubijen zajedno s biskupom i s još 400 ljudi u Đubranima za vrijeme turske okupacije. Biskupov nadgrobni spomenik u obliku križa i danas se nalazi ispod groblja u Đubranima u Delića docu.

Ćordina kula

U zidu kuće Matiše Aničića nalazi se uzidani kameni ulomak stećka na kojem je uklesan motiv zmije koja obavija životinju. Zanj se pretpostavlja da je bio nadvratnik na ulazu srednjovjekovne crkve na Ćordinoj kuli. Navedena lokacija nalazi se na n/v od 780 m.

Vejzovići

U blizini pravoslavnog groblja u zaseoku Vejzovići nalaze se dva nadgrobna spomenika koja su utonula u zemlju, te im se ne može oderditi oblik. U njihovoj blizini nalazi se manja kamena gomila. Navedena lokacija nalazi se na n/v od 660 m. U stručnoj literatrui o ovom lokalitetu nema nikakvih podataka.

Sirge

Južno od katoličkog groblja u zaseoku Sirge na udaljenosti oko 220 m u ogradi vl. obitelji Tipurić nalazi se staro groblje u kojem se mogu vidjeti dva stećka. Isti su većim dijelom uronula u zemlju, a smješteni su između starih grobova. Ovaj lokalitet nadgrobnih spoemnika u stručnoj literatrui nije evidentiran.

Kosturi ispod stećaka

Istraživanja Živka Mikića pokazala su karakterističan dinarski antropološki tip bez ikakvih drugih primjesa. Navedeno istraživanje do 1985. godine poređeno je na devet nekropola i to: Raška Gora kod Mostara, Groborezi – Livno, Pratrova glavica, Parlovi, Pavlovac, Desivoje – Gacko, Buško blato – Kraljičin nastup, Bilo Polje – Mašeta i Mistehalj – Bileća. Nekropola u Raškoj Gori o kojoj je riječ nije pobliže opisana njena lokacija, pretpostaviti je da se radi o izmještenoj nekropoli čiji su stećci postavljeni u Bučićima.

Tekst je dio knjige: ŽUPA GORANCI KOD MOSTARA, autora Dragana Vidovića i Marka Juriča