Žrtve Raške Gore

Poginuli u Drugom svjetskom ratu i poraću s područja Raške Gore

Domazeti

 1. ČALE (IVANA) KRIŽAN
 2. KATURA (IVANA) JURE
 3. LETO (MATE) ANTA
 4. LETO (IVANA) MIRKO
 5. LETO (PETRA) VIDAK
 6. PANDŽA (JURE) ANTE
 7. PEHAR (IVANA) OTO
 8. RAIČ (MATE) IVAN
 9. ŠKEGRO (MARTINA) MATE
 10. ŠKOBIĆ (MATE) ANDRIJA
 11. ŠKOBIĆ (MATE) PETAR

Platidol i Lojčića kuće

 1. ANIČIĆ (STOJANA) ANTE
 2. ANIČIĆ (STOJANA) IVAN
 3. ANIČIĆ (STOJANA) PETAR
 4. ŠUNJIĆ (ILIJE) JOZO
 5. ŠUNJIĆ (MIJE) MARKO
 6. ŠUNJIĆ (IVANA) NIKOLA
 7. ŠUNJIĆ (LUKE) PERO
 8. ŠUNJIĆ (ŠIMUNA) SEJULA
 9. ŠUNJIĆ (ILIJE) STOJAN
 10. ŠUNJIĆ (NIKOLE) ŠIMUN
 11. ŠUNJIĆ (ŠIMUNA) VINKO
 12. VIDOVIĆ (MATE) FRANJO

Podivačje

 1. ANIČIĆ IVAN
 2. ANIČIĆ (IVANA) GRGO
 3. ANIČIĆ (LUKE) MARKAN
 4. ĆUBELA (IVANA) ANDRIJA
 5. ĆUBELA (IVANA) MATE
 6. PANDŽA (IVANA) ANDRIJA
 7. PANDŽA (IVANA) ANDRIJA
 8. PANDŽA (DRAGUTINA) ANTE
 9. PANDŽA (MARIJANA) BLAŽ
 10. PANDŽA (STANKA) BLAŽ
 11. PANDŽA (JURE) DANICA
 12. PANDŽA (ANTE) IVAN
 13.  PANDŽA (MARIJANA) IVAN
 14. PANDŽA (ANDRIJE) IVKA
 15. PANDŽA (MARIJANA) IVAN
 16. PANDŽA (JURE) JOZO
 17. PANDŽA (MARIJANA) LJUBO
 18. PANDŽA (GRGE) MARKO
 19. PANDŽA (MARIJANA) MATE
 20. PANDŽA (MARIJANA) MATE
 21. PANDŽA (ANDRJE) MIJO
 22. PANDŽA (ANDRIJE) MIRKO
 23. PANDŽA (IVANA) NIKOLA
 24. PANDŽA (ANDRIJE) PERO
 25. PANDŽA (GABRE) PERO
 26. PANDŽA (DRAGUTINA) STIPE
 27. PANDŽA (MARIJANA) STOJAN
 28. PANDŽA (MARIJAN)  TOMO

Orašine i Plužni Dolac

 1. ŠKOBIĆ (MATE) FILIPA
 2. ŠKOBIĆ MARA
 3. ŠKOBIĆ (MATE) MIJO
 4. ŠUNJIĆ (JURE) ANTE
 5. ŠUNJIĆ (JURE) IVAN
 6. ŠUNJIĆ (ŠIMUNA) JAKOV
 7. ŠUNJIĆ (ANDRIJE) MARIJANA
 8. ŠUNJIĆ (ANDRIJE) MATE
 9. ŠUNJIĆ (IVANA) NIKOLA
 10. ZADRO STOJAN
 11. ŠUNJIĆ (ŠIMUNA) SLAVKO

Sirge

 1. ANIČIĆ IVAN
 2. ANIČIĆ NIKOLA
 3. PANDŽA (JURE) ANTE
 4. PEHAR (IVANA) ANTE
 5. PEHAR (JOZE) MATE
 6. PEHAR (NIKOLE) MIJO
 7. VIDOVIĆ (GRGE) CVITAN
 8. VIDOVIĆ (IVANA) FERDINAND
 9. VIDOVIĆ (JOZE) JURE
 10. VIDOVIĆ RUDO
 11. TIPURIĆ (MATE) IVAN
 12. TIPURIĆ (MATE) KARLO

Vituša

 1. ANIČIĆ (MIJE) IVAN
 2. ANIČIĆ (VLADIMIRA) MILJAN
 3. KUKIĆ (NIKOLE) BLAŠKO
 4. KUKIĆ (IVANA) BLAŽ
 5. KUKIĆ (MARJANA) ZRINKO
 6. MARIĆ (JURE) STOJAN
 7. PANDŽA (KARLA) CVITAN
 8. ŠKOBIĆ (MATE) STJEPAN
 9. KUKIĆ (MARIJANA) ZDRAVKO

Poginuli u Domovinskom ratu

 1. ERIK (MATE) TIPURIĆ                           1962.-1992.
 2. MILENKO (IVAN) ANIČIĆ                      1965.-1992.
 3. MILJAN (VLADIMIR) ANIČIĆ               1970.-1992.
 4. ŽELJKO (VINKO) ANIČIĆ                      1972.-1993.
 5. DAVOR (ANTE) LETO                             1972.-1993.
 6.  STANKO (ILIJA) ŠUNJIĆ                      1960.-1994.

Podatci su preuzeti iz knjige ŽUPA GORANCI KOD MOSTARA autora Dragana Vidovića i Marka Juriča